www.mpcdnavy.com

O produktu MPCD Navy

biologicky odbouratelný prostředek šetrný k životnímu prostředí

neobsahuje žádná rozpouštědla

svými vlastnostmi napomáhá a urychluje hašení požárů, olejů i ropných látek

je vhodný jako přídavný prostředek do látek určených k hašení

je účinný jako detergent při likvidaci ropných havárií